Kontakty

Zákon o obalech

Jak zákon uvádí:

Zákonnou odpovědnost mají osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly.  Všechny zúčastněné osoby, ať firmy, které obal plní, dovozci, distributoři, nebo maloobchodníci musejí splnit svou povinnost využití obalu sami nebo zapojením se do systému. V otázce, zda je odpovědný výrobce budoucích obalů, je třeba se zamyslet. Dle ustanovení zákona 477/2001 Sb., o obalech se v této fázi jedná o obalové prostředky. Je třeba brát také v úvahu stanoviska, která hovoří o vzniku obalu v momentě, kdy je naplněn, uzavřen, se stane součástí prodejní jednotky, nebo skupiny prodejních jednotek a nebo usnadní manipulaci s nimi.

Společnost Balmeto CZ s.r.o. plní zákonnou povinnost samostatně:

 • je registrována u MŽP (pod registračním číslem 0117/580/364/23.)
  splňuje právní předpisy zákona o obalech, vede evidenci, zajišťuje zpětný odběr vlastních přepravních a skupinových obalů. Veškeré podrobné informace jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách (VOP) společnosti
 • v řádném termínu podává hlášení o vlastních přepravních a skupinových obalech, které uvedla v kalendářním roce na trh, (palety, kartony, fólie a další, tedy veškeré obaly, ve kterých jsou výrobky zabaleny a jsou proto obalem) nikoli však za dodané zboží/výrobky, kterými jsou prázdné obalové prostředky.
 • ve smyslu §13 odst. 1 písm. b) zákona o obalech plnění povinností stanovených v §10 až §12a zákona o obalech přenáší na kupujícího spolu s převedením vlastnického práva ke zboží, vztahují-li se na toto zboží. Kupující spolu s převedením vlastnického práva ke zboží proto přebírá odpovědnost za plnění povinností podle §10 až 15 zákona o obalech

Proč tomu tak je?

Protože obalový prostředek se stane obalem až ve chvíli naplnění a teprve konečný plnič nebo prodejce zabaleného produktu zná veškeré skutečnosti důležité ke správnému splnění zákonných povinností a pouze on může prokázat:

 • kdy se z obalového prostředku stane obal, tedy kdy dojde k naplnění (zda v roce pořízení, za 5let, nebo jej vůbec nenaplní)
 • kdo z obalového prostředku vytvoří obal (zákazník, který u nás nakoupil obalové prostředky a naplní je, nebo převede vlastnická práva a povinnosti na další osobu a nebo je vyveze mimo území ČR)
 • čím bude obalový prostředek naplněn (zdali potravinou, jestli bude potravina určená k okamžité spotřebě, k ohřevu, nebo jiné přípravě a v jakém množství. Nebo bude naplněn například šroubky, květinami, krmivem pro zvířata, nebo jinými produkty nepotravinářského charakteru)
 • životnost - pouze osoba, která z obalového prostředku vytvoří obal ví čím je naplněn, ví jaké má možnosti zpětného odběru a případného znovu naplnění a využití obalu. 

Nejen tyto výše uvedené aspekty jsou důležité pro správné splnění požadavků zákona.

Proto všem osobám (plnič obalového prostředku) které za kalendářní rok uvedou na trh více jak 300 kg obalů a zároveň jejich roční obrat překročí 25 000 000 Kč doporučujeme zapojit se do systému EKO-KOM, čímž splní svou zákonnou povinnost.

Našim zákazníkům, rádi poskytneme informace, které jsou potřebné k správnému vyplnění výkazu pro EKO-KOM, jako například:

 • hmotnost výrobku (obalového prostředku)
 • materiálové složení výrobku (obalového prostředku)
 • % recyklátu, který je obsažen ve výrobku
 • množství, výrobků, které od nás zákazník za dané období odebral

Samozřejmostí je poskytnutí veškeré dokumentace k naším výrobkům:

 • technické listy
 • prohlášení o shodě
 • migrační testy
 • atesty pro přímý styk s potravinou (pokud výrobek splňuje)
 • atesty pro mnohonásobné použití (pokud výrobek splňuje)